Wagary? – lepiej nie!

Nie opuszczaj szkoły, dość drastycznie pokazane co może Cię spotkać na wagarach.